Nieuws

Actueel nieuws voor de verduurzaming van Haren

Uitnodiging openbare ledenvergadering

Uitnodiging openbare Algemene Ledenvergadering Duurzaam Haren op 23 januari 2020 vanaf 19:30 uur voor inloop en 20:00 start vergadering in De Mikkelhorst, Klaverlaan 37, Haren

Voedselbos Glimmen

Het Voedselbos te Glimmen is nog in ontwikkeling. Recent hebben we het project afgesloten ‘Ontwikkeling natuurzone en biodiversiteit’ met financiële steun van de Provincie Groningen. Volgend jaar gaan we verder met het inplanten van de 300 meter lange oprijlaan met eetbare bomenlaan en hagen.

Elektrische deelauto

Duurzaam Haren gaat samen met Easydriving twee deelauto's organiseren in Haren. Het plan is twee deelauto's neer te zetten bij NS Station Haren en/of het Raadhuisplein.

Grond aangekocht voor Zonneweide Glimmen

Stichting Zonneweide Glimmen heeft de grond aangekocht voor de realisatie van een zonneweide tegenover Brasserie De Kastanjehoeve op het terrein van een voormalige boomkwekerij.

Voortgang Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

De start van het project wacht nu nog op de toewijzing van de op 19 maart 2019 aangevraagde SDE subsidie. De beslissingstermijn hiervoor is verlengd tot 17 september 2019. We zullen daarom nog enig geduld moeten betrachten.

Parkeerterrein Beatrixoord mogelijk alternatief

Na onderzoek van de draagconstructie van het dak van Kluswijs blijkt deze niet geschikt te zijn voor het dragen van zonnepanelen. Daarom is het bestuur van de opwek coöperatie op zoek gegaan naar een alternatief. De meest kansrijke locatie is het parkeerterrein van Beatrixoord.

Werk in uitvoering

Het bestuur van de Opwek Coöperatie heeft in zijn vergadering van 5 maart besloten de levering en installatie van het zonnedak bestaande uit 395 panelen te gunnen aan de combinatie Installatiebedrijf Lanting BV uit Haren/Groningen en APSolar uit Hoogezand.

Aankondiging ALV 2019

Als lid en geïnteresseerde in de verduurzaming van de regio Haren ben je 19 maart uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van Coöperatie Duurzame Regio Haren u.a..

Opwek Coöperatie Kluswijs Haren is opgericht

In december van het afgelopen jaar heeft de oprichting van de Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751 u.a. formeel zijn beslag gekregen. Deze coöperatie met 36 deelnemers is opgericht voor het opwekken van duurzame-energie middels een zonnedak met 395 zonnepanelen op het pand van Kluswijs Haren.

Streefbedrag Mikkelhorst gehaald

Het streefbedrag voor de uitgifte van de certificaten is meer dan volledig gereserveerd. De werving van certificaten door Duurzaam Haren en de crowdfunding via Greencrowd hebben voldoende geïnteresseerden opgeleverd voor het benodigde Eigen Vermogen voor het project ‘Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst’.

Duurzaam Glimmen

Duurzaam Haren en Duurzaam Glimmen werken samen aan de ontwikkeling van een initiatief voor Duurzame Energie. 

Voedselbos ontvangt subsidie

Het initiatief Voedselbos Glimmen van de zussen Duran krijgt 25 duizend euro subsidie van de provincie Groningen. Met deze toekenning kan de aanleg van een natuurzone in het voedselbos gerealiseerd worden.

Bomenactie 2019

Na het succes van de bomenactie in het najaar 2018,is de tweede ronde van start gegaan! Help je mee om het Voedselbos te Glimmen een vliegende start te geven.

Voortvarende start inschrijving Polycultuur Zonnepark

Coöperatie Duurzaam Haren, Stichting De Mikkelhorst en ingenieursbureau ROM3D zijn verheugd met de warme belangstelling uit de gemeente Haren voor dit unieke project: de realisatie van Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst.

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op dinsdagavond 30 oktober 2018 hield Duurzaam Haren een extra ledenvergadering. Het bestuur legde een viertal te nemen besluiten voor inzake de ontwikkeling van het project Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst. De toestemming van de leden was noodzakelijk voor het nemen van vervolgstappen.

Bomenverkoop Voedselbos gestart

Eerste rooidag staat gepland in november. Op zaterdag 29 september was er een open dag in het Voedselbos te Glimmen. Meer dan 50 mensen kwamen één of meer bomen uitzoeken voor een koopje. Er zijn 250 bomen gereserveerd. Die zullen vanaf half november gerooid worden voor afhaling.

Extra Algemene Ledenvergadering 30-10-2018

Extra Algemene Ledenvergadering 30-10-2018. Hierbij roepen wij de leden op voor een algemene ledenvergadering van Duurzaam Haren. De vergadering heeft één agendapunt. Namelijk de besluitvorming Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst.

Inschrijving Polycultuur Zonnepark geopend

Reserveer certificaten voor Polycultuur Zonnepark. Investeren in zonnepanelen voor onze groene parel Zorgboerderij De Mikkelhorst. Reserveer je optie voor certificaten om het Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst... Read More

Wachtlijst Zonnedak Kluswijs

Na de goed bezochte informatiebijeenkomst in juni hebben zich nu vele geïnteresseerden gemeld voor het project “Zonnedak Kluswijs”. Met als resultaat dat het totaal aantal van 380 zonnepanelen is geclaimde door potentiële deelnemers.

Vervolg initiatief Glimmen Aardgasvrij

Onlangs heeft een diverse groep Glimmenaren een vervolg gegeven aan het initiatief Glimmen Aardgasvrij. In deze vervolg bijeenkomst hebben ze samen gekeken naar de samenstelling van de beweging, naar de reden van organisatie en hebben ze korte- en lange termijn wensen vastgesteld. Een prachtig begin!

Voedselbos bomenactie

Stichting Voedselbos te Glimmen is begonnen met hun uitwerking van het plan om een 'Voedselbos' te ontwikkelen op een voormalige boomkwekerij. Echter, eerst zullen ze een andere plek moeten vinden voor de 3000 kwekerijbomen die nu nog op het perceel staan.

Glimmen aardgasvrij

Een verlag van de inloopavond 'Glimmen aardgasvrij' in de Groenenberg op 26 juni. Bij deze avond was Duurzaam Haren aanwezig. Samen met circa 120 andere inwoners van Glimmen is er belangstelling getoond om een bijdrage geleverd aan het plan ‘Glimmen aardgasvrij’.

Duurzaamheidsmarkt Haren 18 mei – doe één ding anders

Inspiratie om dagelijkse dingen iets duurzamer te doen. Op vrijdag 18 mei organiseert coöperatie Duurzaam Haren op het Raadhuisplein haar eerste duurzaamheidsmarkt. Tussen 14:00 uur en 20:00 uur bruist het van energie in het centrum van Haren.

Inschrijving Duurzaamheidsmarkt 18 mei

Duurzaam Haren wil de inwoner inspireren om dagelijkse dingen iets duurzamer te doen. Daarvoor wil Duurzaam Haren de eerste Duurzaamheidsmarkt organiseren tijdens de Harense weekmarkt op vrijdagmiddag 18 mei tussen 14:00 en 20:00 uur.

Veel belangstelling voor informatiemarkt

Op zaterdag 24 maart organiseerden het Energieloket en Transition Town Haren een Energie Informatiemarkt in de Mellenshorst. Duurzaam Haren presenteerde zich hier met andere regionale bedrijven om allerlei mogelijkheden voor het verduurzamen van de eigen woning. Wethouder Michiel Verbeek opende de markt.

Informatiebijeenkomst polycultuurpark

De stichting Ecologische Boerderij de Mikkelhorst heeft samen met ingenieursbureau ROM3D en Coöperatie Duurzaam Haren een plan ontwikkeld voor een polycultuurpark. D.w.z. een combinatie van zonnepanelen,... Read More