Interesseformulier Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Maak de regio Haren duurzaam!

De inschrijving is gesloten. Het streefbedrag voor de uitgifte van de certificaten is gereserveerd. U kunt zich nog aanmelden, echter we registeren uw interesse op de wachtlijst. 

Door je interesse voor deelname te melden in het project “Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst” wordt je opgenomen in de lijst van belangstellenden en houden we je op de hoogte van de voortgang.

“U kunt aan dit project deelnemen door een voorinschrijving te doen met een opgave van het aantal gewenste certificaten. U reserveert daarmee een optie om daadwerkelijk later certificaten te kopen, maar verplicht u tot niets.

Certificaten hebben een waarde van € 500 per stuk. U kunt 1 certificaat reserveren of meerdere voor totaal € 1.000 of € 5.000. Certificaathouders verkrijgen een rente van minimaal 4 tot 5% per jaar, afhankelijk van de looptijd van 10 of 15 jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de inleg gerestitueerd.

Harenaren die willen investeren in duurzame energie en maatschappelijk betrokken willen zijn bij de zorgboerderij De Mikkelhorst kunnen zodoende ook een goed rendement op hun investering verkrijgen.“

Aanhef (verplicht)
Mevr.Dhr.