Zelfoogsttuin Het Proefveld

Duurzame voeding van Zelfoogstuin Gijs Nauta

Zelfoogsttuin Het Proefveld voor duurzame voeding

Zelfoogsttuin Het Proefveld is een biologische kwekerij waar de klanten zelf hun groentegewassen kunnen oogsten. De zelfoogsttuin is aangelegd op een voormalige proeftuin van de biologische faculteit, tegenwoordig de Biotoop in Haren. De klant betaalt een contributiebedrag per jaar, waarna ze automatisch lid zijn van de vereniging ‘Het Proefveld van Haren’. De vereniging heeft als doel biologische groenten bereikbaar te maken voor inwoners van Haren en omstreken.

Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’ – Gandhi

Het concept

Duurzame voeding van Zelfoogsttuin Gijs NautaHet concept van de zelfoogsttuin is zowel eenvoudig als leuk. De klant ontvangt in het groeiseizoen (maart – september) elke week een nieuwsbrief, op de maandagmorgen. Daarin staat een oogstagenda, dat is een plattegrond van de tuin, waarin de groenten staan die in die week geoogst kunnen worden. De gewassen die geoogst mogen worden, zijn dan eetrijp. Om er voor te zorgen dat iedereen zijn/haar deel krijgt, staat er bij sommige gewassen een oogstlimiet. Dat is de hoeveelheid die van een bepaald gewas geoogst mogen worden. Als de oogst van de zelfoogsttuin voldoende is, mag er naar eigen inzicht geoogst worden. In de nieuwsbrief worden ook de belangrijkste werkzaamheden van die week op de tuin vermeld.

Het lidmaatschap

Duurzame voeding van Zelfoogsttuin Gijs NautaHet lidmaatschap van de vereniging geeft tevens het recht op deelname in de tuin. Dat betekent dat elk lid van de familie een persoonlijk aandeel koopt. Het aantal deelnemers bepaalt het teeltplan, zodat iedereen voldoende kan oogsten voor zijn/haar behoefte. Er is een gedeeld oogstrisico. Dat betekent dat bij een slechte oogst de klant minder kan oogsten, bij een goede oogst meer kan oogsten. Dat is een eerlijk principe: De klant betaalt vooraf en deelt in het risico of de oogst lukt. Uiteraard doet tuinder Gijs Nauta zijn uiterste best om de oogst te laten lukken en krijgt hij daarvoor loon naar werken. Hij heeft een volledige biologische tuinopleiding gehad en er werken ook regelmatig stagiairs van de opleiding mee.

De vereniging

In de vereniging is de betrokkenheid tussen klant en tuinder groot. De klant ontmoet de tuinder op de tuin als hij zijn aandeel komt oogsten. Dan kan de klant vragen stellen aan de tuinder; meestal is er wel even tijd voor persoonlijk contact. Ook de nieuwsbrief zorgt voor betrokkenheid bij de klant. Daarnaast zijn er gedurende het seizoen verschillende bijeenkomsten. Elk seizoen start met een openingsfeest en eindigt met een oogstfeest, uiteraard met lekker eten uit de tuin erbij. Daartussen zijn er nog enkele gezamenlijke feestelijke ontmoetingsmomenten en meewerkdagen, waar ook de deelnemers elkaar beter kunnen ontmoeten en beter leren kennen. Het jaar wordt afgesloten met een algemene ledenvergadering (ALV). Dat is het inspraakmoment van de deelnemers. Het bestuur van de vereniging verzorgt een evaluatie van het afgelopen jaar, zowel financieel als op het teeltvlak. En tuinder Gijs komt met een  vooruitblik op de plannen van het volgende jaar, waarbij iedereen kan inspreken en wensen voor specifieke producten kan aanleveren.

Lokale economie met aandacht voor de 3 P’s

Een zelfoogsttuin is een prima manier om de afstand tussen producent en klant klein te houden. Een eerlijke manier van produceren, met aandacht voor mens, dier en plant.

“ Het Proefveld”  is een duurzame onderneming die het duurzaamheidsprincipe 3P hanteert:

  • People; de klant krijgt inspraak in het productieproces, het is educatief en recreatief.
  • Planet; het is biologisch en kleinschalig, alles gebeurt met aandacht voor de natuur en de bodem, waar al het leven begint. Weinig grondbewerking, geen kunstmest en pesticiden.
  • Profit; de tuinder krijgt een eerlijk inkomen, maar het is een onderneming zonder winstoogmerk.

De waardering van de mensen voor de tuin is enorm. Dat betekent dat mensen allerlei ideeën aandragen, meeleven en zich inzetten voor de vooruitgang van de tuin. Dat is een win-win situatie; hun betrokkenheid komt de tuin en hun eigen gezondheid ten goede.

Contactgegevens Zelfoogsttuin

Help Haren duurzaam maken

Wil je ook actief worden en bijdragen aan de verduurzaming van de regio Haren? Duurzaam Haren legt de verbinding en bundelt de krachten.