Nieuws

Voortvarende start inschrijving Polycultuur Zonnepark

Binnen 2 maanden heeft Duurzaam Haren al 26 belangstellenden voor 158 certificaten à € 500.

Coöperatie Duurzaam Haren, Stichting De Mikkelhorst en ingenieursbureau ROM3D zijn verheugd met de warme belangstelling uit de gemeente Haren voor dit unieke project: de realisatie van Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst. Hiervoor zijn enkele belangrijke stappen gezet door de initiatiefnemers. Inmiddels heeft de gemeente Haren de omgevingsvergunning verleend en is de SDE Subsidie aangevraagd.

Investering

Voor de realisatie is een investering in het polycultuur zonnepark nodig van circa € 1,2 miljoen. Daarvoor is de SDE Subsidie ingediend en is een toezegging ontvangen van het Fonds Nieuwe Doen. Om deze financiering te realiseren is tenminste een eigen vermogen nodig van 20 % d.w.z. € 240.000,-.

Maak regio Haren duurzaam

Met een verwachte energieopbrengst van 1,6 mln kWh voor 300 gezinnen en met een zinvolle sociale werkvoorziening voor de Mikkelhorst maken we Haren duurzamer. Tevens gaat het landschap beter beheert worden door begrazing en beplanting van het zonnepark met voedsel als resultaat. 

Investeer in een uniek project voor opwekking van duurzame energie, de productie van voeding en sociale werkgelegenheid.

Reserveer certificaten

Iedereen kan aan dit project deelnemen door een voorinschrijving te doen met een opgave van het aantal gewenste certificaten. U reserveert daarmee een optie om daadwerkelijk later certificaten te kopen, maar verplicht u tot niets.

Er kunnen meerdere certificaten gereserveerd worden à € 500. De certificaathouders verkrijgen een rente van minimaal 4 tot 5% per jaar, afhankelijk van de looptijd van 10 of 15 jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de inleg gerestitueerd. 

Investeer in onze groene parel

Harenaren die willen investeren in duurzame energie en maatschappelijk betrokken willen zijn bij de Zorgboerderij De Mikkelhorst kunnen zodoende ook een goed rendement op hun investering verkrijgen.

Lees meer Download brochure Reserveer certificaten