Nieuws

Voortgang Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Coöperatie Duurzaam Haren, Stichting De Mikkelhorst en Ingenieursbureau ROM3D kunnen melden dat de voor-inschrijving voor deelname in de financiering van het zonnepark de Mikkelhorst de beoogde € 240.000,- ruimschoots heeft overtroffen. Niet alleen in Haren maar ook daarbuiten via de organisatie Greencrowd, zijn veel potentiële deelnemers genoteerd. We zullen daarom een limiet aan het aantal inschrijvers moeten stellen en zo nodig een wachtlijst hanteren.

De start van het project wacht nu nog op de toewijzing van de op 19 maart 2019 aangevraagde SDE subsidie. De beslissingstermijn hiervoor is verlengd tot 17 september 2019. We zullen daarom nog enig geduld moeten betrachten. Het goede nieuws is overigens dat de SDE pot dit jaar groter is dan het totaal van aanvragen en dat daarmee een toewijzing verwacht mag worden.

Zie ook de brief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de verlenging van de beslistermijn