Nieuws

Aardgasvrij Glimmen

Vervolg initiatief Glimmen Aardgasvrij

Onlangs heeft een diverse groep Glimmenaren een vervolg gegeven aan het initiatief Glimmen Aardgasvrij. In deze vervolg bijeenkomst hebben ze samen gekeken naar de samenstelling van de beweging, naar de reden van organisatie en hebben ze korte- en lange termijn wensen vastgesteld. Een prachtig begin!

Verduurzaming lijkt technisch, niets is minder waar. In Glimmen is er gelukkig een mix van ‘verbinders’, ‘ondernemers’ en ‘techneuten’ aanwezig. Deze mix is essentieel om participatie van alle Glimmenaren mogelijk te maken.

De beweging is als essentieel gekenmerkt, om ervoor te zorgen dat eigenaarschap over de toekomst van een duurzaam Glimmen bij de bewoners zelf blijft. Bewoners zullen moeten meedenken, meebeslissen en profiteren van de verduurzaming van eigen dorp.

“Als wij het niet doen, beslist en profiteert bijvoorbeeld een grote projectontwikkelaar over de verduurzaming van Glimmen.”

Wind en de zon! Het is er gewoon! En.. een netwerk van Glimmenaren, betrokken bewoners en bedrijven. Ook is er kennis uit andere initiatieven beschikbaar.
De volgende stappen in dit initiatief zijn:

  1. inventarisatie van de huidige situatie op het gebied van infrastructuur en beleid;
  2. het maken van een organisatiestructuur en een bijbehorend plan;
  3. het behouden van de ‘sense of urgency’ door bewoners betrokken te houden;
  4. het verzamelen van de juiste ondersteuning;
  5. startkapitaal/financiering.

Wat zijn de lange-termijn doelen?
Energie-opslag, collectieve zonneparken, kleine wijkwindmolens, objectgebonden leningen, een roadmap naar verduurzaming voor particulieren en gezamenlijke inkoopacties. Als Glimmenaren zelf eigenaar worden van de energie-initiatieven, dan kan dit allemaal. Ook zorgt dit ervoor dat voorzieningen zoals het dorpshuis kunnen blijven voortbestaan, omdat opbrengst uit energie immers in eigen regio kan worden besteed.

De coöperatieve beweging zorgt daarmee op lange termijn voor technische veranderingen om de verduurzaming te faciliteren, en voor een sterk en weerbaar dorp.
Alle opties liggen nog open. Aan de beweging om de volgende stappen te zetten. Ter inspiratie, zoals besproken, een prachtig voorbeeld is te vinden in Samsø.