Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering

Inzake besluitvorming voor realisatie Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Op dinsdagavond 30 oktober 2018 hield Duurzaam Haren een extra ledenvergadering. Het bestuur legde een viertal te nemen besluiten voor inzake de ontwikkeling van het project Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst. De toestemming van de leden was noodzakelijk voor het nemen van vervolgstappen.

De voorgelegde besluiten waren:

  1. het oprichtingen van een exploitatie B.V.
  2. de begrote voorfinanciering
  3. instemming van een erfpachtovereenkomst
  4. instemming voor afspraken tussen de samenwerkende partijen.

Nadat het bestuur de punten had toegelicht en de vragen van de leden werden beantwoord werden de goed te keuren besluiten in stemming gebracht. De ALV stemde unaniem in met alle goed te keuren besluiten 1 t/m 4.

Download verslag Download brochure

Download hier het verslag van de ALV van 30 oktober 2018