Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

  • De vrijstelling van energiebelasting is voor 15 jaar gegarandeerd, vanaf startdatum project.
  • Voor de wet moeten de deelnemers moeten lid worden van een sub coöperatie Duurzaam Haren 9753TB-9.
  • Sub coöperatie Duurzaam Haren 9753TB-9 werkt hierbij samen Duurzaam Haren, die alle administratie regelt.
  • Alleen mensen met een zogenaamde kleingebruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 Amp kunnen meedoen. Ofwel: woningeigenaren, huurders en (meestal) winkels of kleine bedrijven.
  • De korting op de energiebelasting is gemaximaliseerd op het jaarlijkse verbruik tot een maximum van 10.000 kWh.