Hoe werkt de verrekening energiebelasting met energiebedrijf?

Hoe werkt de verrekening energiebelasting met energiebedrijf?

De teruggave van de energiebelasting vindt plaats door het energiebedrijf waar u stroom van afneemt. Voorwaarde is uiteraard dat het energiebedrijf jaarlijks opgave krijgt van de productie van uw energie opwekkingsaandeel. Die melding wordt verzorgd door de Coöperatie Duurzame Regio Haren.

Alle energiebedrijven zijn verplicht om die teruggave van energiebelasting toe te passen. Coöperatie Duurzame Regio Haren regelt de teruggave van energiebelasting. Mocht u van energiebedrijf willen switchen, dan dient u daarvan ook opgaaf te doen aan Coöperatie Duurzame Regio Haren.