Wat is de jaarlijkse inkomsten van de leden?

Wat is de jaarlijkse inkomsten van de leden?

Verkoop stroom

Duurzaam Haren 9753TB-9 verkoopt de opgewekte zonnestroom aan een energiemaatschappij. Het verkooptarief van de opgewekte elektriciteit wordt periodiek vastgesteld door de energiemaatschappij die de stroom inkoopt. Dit tarief is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. Op dit moment (voorjaar 2017) ligt dit tarief rond de € 0,04/kWh. Duurzaam Haren 9753TB-9 gebruikt een deel van de opbrengst voor onderhoud, verzekering e.d.. Als er een positief saldo resteert, wordt een deel naar rato na afsluiting van het boekjaar uitgekeerd aan de leden en een deel aan Coöperatie Duurzame Regio Haren.

Vrijstelling energiebelasting

De Coöperatie Duurzame Regio Haren rekent naar rato van de deelneming in de Duurzaam Haren 9753TB-9 aan haar leden een deel van de opgewekte zonnestroom toe. Over deze toegerekende hoeveelheid zonnestroom hoeft u als lid bij afname van de stroom geen energiebelasting te betalen. Dit levert u een vrijstelling van energiebelasting inclusief btw op uw deel van de opgewekte stroom (in 2017: € 0,12 per kWh). Coöperatie Duurzame Regio Haren en Duurzaam Haren 9753TB-9 regelen die teruggave, via de zogenaamde ledenverklaring.