Wat is het energie opwekkings aandeel?

Wat is het energie opwekkings aandeel?

Uw inleg wordt uitgedrukt in een energie-aandeel. Het gemiddelde verbruik van een gezin is circa 3.300 kWh per jaar. De energieopwekking van de installatie gaat ongeveer 85.000 kWh  bedragen. Bij een energie opwekkingsaandeel van 2.125 kWh is er ruimte voor 40 leden.

Een energie-aandeel aandeel van 2.125 kWh bespaart u € 258 aan milieubelasting inclusief BTW op jaarbasis. Het tarief voor de regeling verlaagd tarief (Wet WBM) is € 0,1218 voor de komende 15 jaar.

U kunt investeren in één energie-aandeel. De korting op de energiebelasting is rechtstreeks gekoppeld aan uw jaarlijks energieverbruik. Wij adviseren om een bovengrens van circa 80% van uw huidige elektriciteitsverbruik aan te houden bij het bepalen van de hoogte van uw inleg. Dan zit u altijd goed.