Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?

Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?

Het opzeggen van het lidmaatschap van Duurzaam Haren 9753TB-9 en daarmee van alle rechten en plichten kan slechts plaatsvinden bij overlijden of bij verhuizing. In andere gevallen dient het lid een verzoek in te dienen bij het bestuur, die een onherroepelijke uitspraak zal doen. In al deze gevallen neemt de coöperatie de rechten en plichten over en is vrij om deze aan te bieden aan nieuwe leden. De administratieve kosten en de resterende opbrengst worden, onder specificatie met het uittredende lid of diens erfgenamen verrekend.