Factoren die invloed hebben op het resultaat en risico’s

Factoren die invloed hebben op het resultaat en risico’s

Onderstaande factoren zijn van invloed op het resultaat. Deze invloeden kunnen positief dan wel negatief uitvallen.

 1. Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst:
  Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld aantal van 800 effectieve zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van 0,65 % per jaar voor het type zonnepanelen dat wordt gebruikt.
 2. De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit:
  Over de projectduur zijn wij uitgegaan van een prijsverhoging van 0% per jaar. De verkoopprijs van de stroom hangt af van de onderhandelingen met energieleveranciers. De actuele prijs publiceren we op de website.
 3. Energiebelasting:
  De hoogte van de energiebelasting is geen vast gegeven. In 2016 is die belasting verlaagd in het kader van een algehele belastingherziening. De energieprijs is op dit moment historisch laag.
 4. Jaarlijkse kosten:
  Voor een aantal posten zoals dakhuur, onderhoud, verzekering en administratie hebben wij rekening gehouden met een inflatie van 1,7% per jaar.
 5. De duur van de huurovereenkomst:
  Met VXB Haren B.V., de exploitant van het pand aan de Felland-Noord 9 is overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 25 jaar hun werk kunnen doen op het door ons gehuurde dak.

De levensduur van de productie-installatie:
Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de ledenraad van Coöperatie Duurzaam Haren 9753TB-9 genomen na 15 jaar. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de installatie 25 jaar gaat functioneren. De coöperatie beslist vervolgens wat er na 15 jaar verder gaat gebeuren. Vanaf jaar 15 (nadat de regeling voor vrijstelling van belasting niet langer geldt) tot de verwachte levensduur van 25 jaar kan de productie-installatie naar nog steeds met winst geëxploiteerd worden. Het lidmaatschap van de coöperatie stopt in principe na 15 jaar.