Nieuws

Startsubsidie Lokale Energietransitie

Op basis van het Energie-initiatief “Zonnedak Formido Haren” heeft Duurzaam Haren onlangs de bevestiging van de toekenning van Startsubsidie Lokale Energietransitie ontvangen.

Het bestuur is verheugd met deze toekenning van de toegezegde financiële middelen. Hiermee kan het vooronderzoek voor “Zonnedak Formido Haren” opgestart worden en kan de benodigde promotiecampagne voor het werven van coöperanten gevoerd worden.

Gedeputeerde Nienke Homan zal voorafgaande aan de algemene ledenvergadering de cheque met het bedrag van de startsubsidie overhandigen.