Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Informatie

Project Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst
Kenmerken Opbrengst uit: zonnepanelen 1.1 à 1.6 mln kWh, 5 ton hazelnoten en vruchten, 1.500 kg vlees voor 300 gezinnen

Project omschrijving

Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst

Meld je aan voor certificaten.

Aanmeldformulier

Investeren in zonnepanelen voor onze groene parel Zorgboerderij De Mikkelhorst

Het samenwerkingsverband tussen de Mikkelhorst, ingenieursbureau ROM3D en Coöperatie Duurzaam Haren gaat een vervolgstap zetten voor de realisatie van Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst. Deze stap is de werving van kapitaal voor de realisatie van het zonnepark voor de plaatsing van zonnepanelen, gewassen en vee. Dit beoogde zonnepark is een uniek project voor opwekking van duurzame energie, de productie van voeding en sociale werkgelegenheid.

De investering bedraagt circa € 1,2 miljoen. Daarvoor is een SDE Subsidie in voorbereiding en is een toezegging ontvangen van het Fonds Nieuwe Doen. Om deze financiering te realiseren is tenminste een eigen vermogen nodig van 20 % d.w.z. € 240.000,-

Meervoudig grondgebruik, transitie naar duurzaam, productie, samen profiteren

Hoe gaan we het doen?

 • We werken met certificaten met een waarde van € 500.
 • Middels het interesseformulier geeft u – vrijblijvend – uw gewenste aantal certificaten met het totaalbedrag op.
 • Looptijd is 10 tot 15 jaar.
 • Wij streven naar een rente voor de certificaathouders van minimaal 4 tot 5 % per jaar.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de inleg gerestitueerd.
 • De regeling biedt dus voldoende zekerheid op een goed rendement.
 • Wij hebben een voorkeur dat u lid bent van coöperatie Duurzaam Haren.

“U kunt aan dit project deelnemen door een voorinschrijving te doen met een opgave van het aantal gewenste certificaten. U reserveert daarmee een optie om daadwerkelijk later certificaten te kopen, maar verplicht u tot niets.

U kunt meerdere certificaten reserveren à € 500. Certificaathouders verkrijgen een rente van minimaal 4 tot 5% per jaar, afhankelijk van de looptijd van 10 of 15 jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de inleg gerestitueerd.

Harenaren die willen investeren in duurzame energie en maatschappelijk betrokken willen zijn bij de zorgboerderij De Mikkelhorst kunnen zodoende ook een goed rendement op hun investering verkrijgen “

Bezoekers, wandelen, spelen, begrazen, oogsten, werken

De sociale onderneming Zorgboerderij De Mikkelhorst

De Mikkelhorst is een sociale onderneming die opereert als een leer-werkbedrijf op 8 ha grond aan de rand van Haren in de wijk Oosterhaar en in de Oosterpolder. De gebouwen en het terrein bevatten de volgende faciliteiten:

 • pluktuin met kas,
 • theeschenkerij met terras
 • keuken
 • kinderboerderij
 • speelterrein
 • Landwinkel
 • weilanden voor vee
 • schooltuin

Naast de zorgtaken heeft De Mikkelhorst ook een publieksfunctie doordat mensen komen recreëren.

Er zijn circa 70 deelnemers op De Mikkelhorst aanwezig, dat zijn mensen met beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. De activiteiten voor deze mensen zijn leer- en werktrajecten en dagbesteding voor mensen met indicatie. Dit zijn veel verschillende doelgroepen en het werken met deze mensen zorgt ook voor integratie met de lokale bevolking.

Er zijn circa 16 medewerkers en 60 vrijwilligers actief betrokken bij De Mikkelhorst.

Zorgboerderij De Mikkelhorst - Polycultuur Zonnepark

De uitdaging voor De Mikkelhorst

Voor de Mikkelhorst worden de volgende doelen nagestreefd om te realiseren voor de continuïteit van de organisatie.

 • Duurzaamheid; in balans zijn met de natuur & omgeving.
 • Sociale duurzaamheid; de relaties tussen mensen bevorderen en levensvreugde bevorderen.
 • Werk & ontwikkeling; het behouden en ontwikkelen van werkplekken.
 • Financiën; het werven van extra middelen vanwege de terugtrekkende overheid.

Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst Haren Oosterhaar van Duurzaam Haren

De kansen voor De Mikkelhorst

De Mikkelhorst ziet kansen voor duurzame energie met sociale en coöperatieve insteek door:

 • samenwerking voor meer daadkracht en duurzaam verbinden van arbeid, voeding en energie;
 • positieve energie in de vorm van zonne-energie, vee/vlees en gewassen (=polycultuur);
 • grond verwaarden met behoud van functies;
 • inkomsten realiseren uit nieuwe duurzame en sociale initiatieven.

Wat is Polycultuur voor De Mikkelhorst

Het mes snijdt aan meerdere kanten. Zonnepanelen, beplanting en veeteelt. Deze elementen in balans brengen in de natuur. Door van alles iets minder te doen, wordt het samen veel meer.

 • Vee; beheer landschap door begrazing en voor voedselvoorziening.
 • Beplanting; herstel van cultuurhistorische beplantingspatronen, voor voedselvoorziening en voor bodemverbetering.
 • Zonnepanelen; leveren van duurzame energie, bodemverbetering.
 • Sociale werkvoorziening; het beheer van het landschap, vee, beplanting en onderhoud van de installatie kan uitgevoerd worden door de deelnemers van De Mikkelhorst.

Voordelen voor Zorgboerderij De Mikkelhorst bij realisatie Polycultuur Zonnepark

De locatie van het polycultuur zonnepark

De beoogde locatie van het polycultuur zonnepark is het terrein van Zorgboerderij De Mikkelhorst. Klik hier om het terrein te bekijken op Google Maps.

Het terrein van circa 3,5 hectare ruimte ligt in de wijk Oosterhaar en in de Oosterpolder. Dit is het buitengebied van Haren, een polder met drassige en natte weilanden.

Voordelen van deze locatie zijn:

 • Afwezigheid van woningen in de directe nabijheid, eerste woningen staan op circa 250 meter afstand.
 • Het terrein ligt direct naar de spoorbaan Haren-Hoogezand.
 • In de nabijheid is een goede stroomaansluiting.
 • Het te ontwikkelen terrein in de vorm van een polycultuurpark is een meerwaarde voor de recreatie in dit gebied en werkvoorziening van De Mikkelhorst.

Nadelen van deze locatie zijn:

 • De bestemming van het gebied veranderd van agrarisch gebruik naar een zonneweide met zonnepanelen.
 • Aanpassing van het uitzicht en natura in dit gebied.

Locatie Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Uitgangspunten van het ontwerp

Als uitgangspunten voor de realisatie van het polycultuurpark zijn de volgende punten.

 • De structuur van de historische verkaveling blijft behouden.
 • Meerdere rijen met panelen
 • Gewassen planten, zoals blauwe bes en cranberry’s
 • Begrazing door vee tussen de rijen zonnepanelen en bomen.
 • Vriendelijk en natuurlijk gebruik landschap door sloten als afscheiding te gebruiken en het voorkomen van het plaatsen van hekwerken.
 • Optioneel is om het terrein overdag toegankelijk te laten zijn voor openbaar gebruik.

Ontwerp Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Wat polycultuur

Polycultuur is een vorm van landbouw waarbij meerdere gewassen op hetzelfde stuk land worden verbouwd. Voor de polycultuur bij Zorgboerderij De Mikkelhorst geldt:

 • Polycultuur gewassen: noten, blauwe bes, framboos, cranberries, bramen.
 • Multifunctioneel gebruik landschap voor: energieopwekking, voedselproductie, landschapsontwikkeling en biodiversiteit
 • Sociale werkvoorziening: er zijn veel handjes nodig en daardoor extra inkomsten uit arbeid
 • Integratie en participatie in de buurt: het is de intentie dat bewoners van Oosterhaar kunnen profiteren door te investeren.
 • Woongenot en recreatie: meerwaarde van het landschap voor de buurt en omgeving in combinatie met de bestaande faciliteiten zoals de winkel, theeschenkerij en kinderboerderij.
 • Vergroening van de omgeving; horizonvervuiling wordt voorkomen doordat de installatie zorgvuldig ingepast wordt in de omgeving en zoveel mogelijk uit het zicht van huizen van de naaste bewoners.

Ontwerp Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Wat is de beoogde productie van het Polycultuur Zonnepark

De geschatte productie van de installatie van zonnepanelen, de gewassen en het vee zijn:

 • zonnepanelen – 1,1 a 1,6 mln kWh
 • fruitsappen
 • vlees
 • voor ± 300 gezinnen: 3500 kWh stroom

Kengetallen

Kenmerken van de Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst.

 • Terrein van circa 3,5 hectare.
 • 4.000 tot 6.000 zonnepanelen.
 • Jaarproductie van 1,1 a 1,6 mln kWh.
 • Sappen van blauwe bessen en cranberry’s.
 • Vlees van vleeskoeien en scharrelvarkens.
 • Voor 300 gezinnen: 3500 kWh stroom
 • Investering € 1.200.000.
 • Verwachte productieduur van energie voor leden is 15 jaar.
 • Rendement op investering circa 4% tot 5%.

Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst in cijfers


Verwacht rendement op inleg: 4 tot 5%     
Stroom en eten: 300 gezinnen
Energieopbrengst: 1,6 mln kWh
Looptijd in jaren: 10 of 15
Levenduur installatie in jaren: 25

Alles duurzaam, diervriendelijk, beleefbaar en dichtbij!

Meer redenen om mee te doen

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per gezin in Nederland is 3.000 kWh. In dit project kunnen 300 gezinnen in hun energiebehoefte kunnen worden voorzien met daarnaast: vlees, fruitsap en notenolie.

Waarom deelnemen?

U kunt zelf iets doen om de klimaatverandering te beperken. Dit kan door zelf duurzame energie op te wekken waardoor de CO2 uitstoot vermindert. Met deelname van één certificaat zorgt u ervoor dat er in 15 jaar 1500 kilo CO2 minder wordt uitgestoten. Hiermee draagt u uw steentje bij aan het Klimaatakkoord van Parijs om de CO2-uitstoot te reduceren.

Win-Win voor continuÏteit De Mikkelhorst

De Mikkelhorst realiseert hiermee een verkooptoename van vlees, noten, notenolie, fruit en sappen vanuit de winkel. Daarnaast is er een toename van declarabele uren voor werkvoorziening voor onderhoud van het landschap, de installatie, het verzorgen van het vee en telen van fruit en noten. Tenslotte krijgt de Mikkelhorst een compensatie voor hun jaarlijks energieverbuik in de vorm van eigen zonnepanelen.

Steun Duurzaam Haren

Duurzaam Haren is een lokale coöperatieve vereniging, opgezet door en voor Harenaars. Alle inwoners en in Haren gevestigde ondernemers kunnen lid worden. Samen maken we Haren duurzaam.

Overzicht investering, besparing en uw voordeel

1

€ 500

1 certificaat
€ 500 investering
4 tot 5% rente opbrengst

2

€ 1.000

2 certificaten
€ 1.000 investering
4 tot 5% rente opbrengst

10

€ 5.000

10 certificaten
€ 5.000 investering
4 tot 5% rente opbrengst

Inschrijving via Greencrowd, meld je aan voor certificaten

De inschrijving voor certificaten verloopt via Greencrowd. U kunt zich via onderstaande de knop [Aanmeldformulier] registeren bij Greencrowd en uw gewenste investering in dit project aangeven.

Investeer in dit project

Klik op de knop en u wordt doorgestuurd naar Greencrowd.

Aanmeldformulier

 

 

 

 

Onze partners in dit energie-initiatief

Dit energie-initiatief wordt mogelijke gemaakt door Provincie Groningen, Zorgboerderij De Mikkelhorst, ROM3D energie voor het landelijk gebied en coöperatie Duurzame Regio Haren u.a.