Energiek Maarwold

Informatie

Project Energiek Maarwold
Kenmerken Wijkinitiatief voor het leveren van een lokale bijdrage aan de verduurzaming van de wijk Maarwold met behoud van de mooie groene omgeving. Daarmee de samenhang in de wijk vergroten door bewoners, Westerholm en andere organisaties te betrekken.

Project omschrijving

Als bewoners van Maarwold komen de onderstaande initiatiefnemers sinds een half jaar met Dineke Katerberg van Westerholm af en toe ontspannen bij elkaar. Ze bespreken dan hoe ze lokaal, door de krachten te bundelen in en met de wijk, kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Dit met behoud van de mooie groene omgeving. Daarbij willen ze de samenhang in de wijk vergroten door bewoners, Westerholm en andere organisaties te betrekken.

Mogelijkheden verduurzaming Maarwold

Ze hebben inmiddels veel contacten gelegd en een aardig beeld van de mogelijkheden om als wijk stappen te zetten. Bijvoorbeeld door: 

  • isolatie van woningen in de wijk, waterzijdig inregelen van CV;
  • opwekking van duurzame energie (zonnepanelen, windmolens, warmtekracht);
  • dempen van energiepieken en -dalen (opslag, verbruik tijdens piekuren).
Wijkinitiatief voor verduurzaming van Maarwold met behoud van de groene omgeving

Bijeenkomst voor inventarisatie behoeften

Misschien heeft u uw huis al vergaand geïsoleerd en wilt u uw ervaring delen met mensen die nog twijfelen. Misschien wilt u wel zonnestroom, maar is uw dak niet geschikt. We zouden gezamenlijk op een groot dak in de wijk onze eigen stroom op kunnen wekken. De nieuwe vleugel van Westerholm is een voorbeeld van hoe mooi dat kan. De vleugel is bedekt met zonnepanelen, maar dat is onzichtbaar vanaf de grond. Deze ideeën hebben gemeen dat het gaat om samenwerking en vertrouwen. We zijn erg benieuwd of u enthousiast bent om samen energiek aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Om dit vorm te geven, ideeën uit te wisselen en te kijken of er voldoende draagvlak is voor dit wijkinitiatief, organiseren zij een eerste bijeenkomst op
woensdag 8 mei a.s. vanaf 19.30 uur in Westerholm, Irenelaan 1.

Voorlopig programma

  • Inloop
  • Welkom plenair
  • Themasessies (zoals bijvoorbeeld: Opwekking; Isolatie; Leefomgeving en Verwarming) 

Initiatiefnemers

         Wilbert Hoffstädt
      Bert Ludden
   Jan Ernst Veenman
Michel v/d Bogaert
      Dineke Katerberg

Aanmelden

Als u nieuwsgierig bent geworden wilt u zich dan voor 24 april a.s. aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Natuurlijk kan het zijn dat u verhinderd bent of eerst meer wilt weten. Dat kan via de mail, maar mocht u liever gewoon een kaartje sturen dan kunt u dat onder vermelding van Energiek Maarwold bij Westerholm in de bus doen. Bij voldoende draagvlak zorgen zij met plezier voor een vervolg. We hopen u te ontmoeten op 8 mei a.s.

Aanhef (verplicht)
Mevr.Dhr.