Nieuws

Parkeerterrein Beatrixoord mogelijk alternatief

Na onderzoek van de draagconstructie van het dak van Kluswijs blijkt deze niet geschikt te zijn voor het dragen van zonnepanelen. Daarom is het bestuur van de opwek coöperatie op zoek gegaan naar een alternatief. De meest kansrijke locatie is het parkeerterrein van Beatrixoord. Daarbij zouden de zonnepanelen op een constructie boven de parkeerplaats komen. Het bestuur heeft tot 1 oktober 2019 de tijd om dit plan uit te werken.

Onderstaand betreft gedeelde informatie van het bestuur van de Opwek Coöperatie Duurzaam Haren Stand van zaken met betrekking tot het zoeken van een nieuwe projectlocatie. Het bestuur heeft nagenoeg alle qua oppervlak en instraling in aanmerking komende panden op industrieterrein Felland, in de gemeente Haren en in Groningen-Zuid (met uitzondering van industrieterrein Zuid-Oost ten zuiden van de A7) geïnspecteerd en deels bezocht. Daaruit zijn 3 leads voortgekomen: de stichting O2G die veel scholen in Haren en Groningen-Zuid beheert, Beatrixoord en de medische onderzoeksorganisatie Lifelines. Hiervan is O2G inmiddels afgevallen. Deze stichting heeft nog geruime jd nodig voor het formuleren van duurzaamheidsbeleid op grond waarvan beslist kan worden of men daken aan derde parjen wil verhuren. Het contact met Lifelines dat aan de Jeverweg in Groningen Zuid-Oost een zeer geschikt pand bezit is nog in een initieel stadium. Er is gesproken met een directielid die verantwoordelijk is voor gebouwenbeheer; deze staat in beginsel positief tegenover het project van de coöperatie. De overige leden van de directie van Lifelines en de directie van het UMCG, die mede-eigenaar is van het gebouw, moeten nog worden geconsulteerd. Voor deze directieleden is een beknopte projectbeschrijving opgesteld die komende weken bij Lifelines wordt besproken. 

Bij Beatrixoord heeft de directie zich in beginsel reeds positief uitgelaten over samenwerking met de coöperatie; de coöperatie is uitgenodigd om samen met het hoofd van de Technische Dienst een concreet uitgewerkt voorstel in te dienen. Bij de voorbereiding hiervan is inmiddels duidelijk geworden dat alleen het grote parkeerterrein van Beatrixoord geschikt is om de zonnepanelen van de coöperatie te herbergen. De aanwezige gebouwen komen om verschillende redenen niet in aanmerking.

Let wel, de onderconstructie van een carport als drager van zonnepanelen is technisch ingewikkelder dan die van zonnepanelen op een dak en daardoor duurder. Een voorlopige offerte die het bestuur heeft opgevraagd wijst echter uit dat ook dan nog steeds een interessante business case mogelijk is. Vandaar dat het bestuur momenteel volop inzet op de verdere verkenning van deze carport optie. (zie bij wijze van impressie onderstaande foto). De verkenning van de optie Lifelines loopt uiteraard, parallel hieraan, gewoon door.