ENERGIE OPWEKKEN

door Duurzaam Haren

ENERGIE BESPAREN

door Duurzaam Haren

Samen maken we Haren duurzaam


Op 11 januari 2017 is Duurzaam Haren formeel van start gegaan. Het doel van de coöperatie is even eenvoudig als ambitieus: van Haren en omstreken een volledig duurzame regio maken.

Duurzaamheid is van en voor iedereen

Je huishouden of organisatie duurzaam inrichten is goed voor alles en iedereen; daarvan hoeven we vrijwel niemand meer te overtuigen. Maar hoe je dat doet, daar zijn nog veel vragen over. Duurzaam Haren gaat helpen om die vragen te beantwoorden en de kansen om te zetten in acties en projecten.

De coöperatie is van en voor iedereen

Duurzaam Haren heeft bewust gekozen voor de coöperatieve vereniging als organisatie-vorm. Die is namelijk maximaal transparant en volledig democratisch: de leden bepalen wat er gebeurt, en de leden delen in het resultaat.

Iedereen in Haren en omstreken die de doelstelling onderschrijft, kan lid worden. Leden dragen bij aanmelding € 50,- bij, bedrijfsleden € 150,-.  De bijdrage is geen contributie, maar een inleg in het kapitaal van de stichting. Vanaf het tweede jaar van lidmaatschap vragen we een bescheiden contributie. Winstdeling vindt plaats op basis van je aandeel in de coöperatie. Alle leden hebben 1 stem in de algemene vergadering.

Recente projecten

Laatste nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op dinsdagavond 30 oktober 2018 hield Duurzaam Haren een extra ledenvergadering. Het bestuur legde een viertal te nemen besluiten voor inzake de ontwikkeling van het project Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst. De toestemming van de leden was noodzakelijk voor het nemen van vervolgstappen.

Bomenverkoop Voedselbos gestart

Eerste rooidag staat gepland in november. Op zaterdag 29 september was er een open dag in het Voedselbos te Glimmen. Meer dan 50 mensen kwamen één of meer bomen uitzoeken voor een koopje. Er zijn 250 bomen gereserveerd. Die zullen vanaf half november gerooid worden voor afhaling.

Extra Algemene Ledenvergadering 30-10-2018

Extra Algemene Ledenvergadering 30-10-2018. Hierbij roepen wij de leden op voor een algemene ledenvergadering van Duurzaam Haren. De vergadering heeft één agendapunt. Namelijk de besluitvorming Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst.

Inschrijving Polycultuur Zonnepark geopend

Reserveer certificaten voor Polycultuur Zonnepark. Investeren in zonnepanelen voor onze groene parel Zorgboerderij De Mikkelhorst. Reserveer je optie voor certificaten om het Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst... Read More

Wachtlijst Zonnedak Kluswijs

Na de goed bezochte informatiebijeenkomst in juni hebben zich nu vele geïnteresseerden gemeld voor het project “Zonnedak Kluswijs”. Met als resultaat dat het totaal aantal van 380 zonnepanelen is geclaimde door potentiële deelnemers.

Lokale duurzame initiatieven

Zelfoogsttuin Het Proefveld voor duurzame voeding

Zelfoogsttuin Het Proefveld is een duurzame lokale voedselvoorziening in de gemeente Haren. Het is een biologische kwekerij waar de klanten zelf hun groentegewassen kunnen oogsten. De tuin is aangelegd op een voormalige proeftuin van de biologische faculteit, tegenwoordig de Biotoop in Haren.
Michiel Verbeek
Voorzitter

Voormalig wethouder gemeente Haren met domein Duurzaamheid.

Ronald Zuidema
Penningmeester

Initiatiefnemer en ondernemer om lokale partijen te laten samenwerken.

Menno Visser
Secretaris

Werkzaam bij gemeente Oldambt en zeer begaan met duurzaamheid.

Jelle Gernaat
Bestuuslid

Projectcoördinator Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst.

Woud Veldstra
Bestuurslid

Projectcoördinator Zelfoogsttuin en Voedselbos Glimmen.

Hans Westra
Bestuurslid

Voormalig voorzitten Milieuadviesraad van de gemeente Haren.

Over Duurzaam Haren

Duurzaam Haren is een zelfstandige Harense coöperatie die ernaar streeft om Haren energie neutraal en CO2 arm te maken door te investeren in duurzame energie en groene projecten.  De winst komt ten goede aan de leden en wordt zo veel mogelijk opnieuw geïnvesteerd in lokale duurzame of maatschappelijk betrokken initiatieven.

  • De coöperatie fungeert als platform voor kennisuitwisseling en als projectorganisatie voor haar leden.
  • De coöperatie stimuleert de lokale economie en sociale cohesie van gemeente Haren.
  • De coöperatie ondersteunt gemeente Haren in haar duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor de Particulier

Verduurzamen van eigen woning, deelname in opwekking van energie, besparen


Voor Bedrijven

Verduurzamen van het vastgoed, hoger rendement op eigen vermogen, deelname in de realisatie van duurzame projecten.


Voor Verenigingen

Verduurzamen van een flat of verenigingsgebouw d.m.v. een zonnedak, warmtepomp, etc. voor opwekking en/of distributie.


Duurzaam Haren is een lokale coöperatieve vereniging, opgezet door en voor Harenaars. Alle inwoners en in Haren gevestigde ondernemers kunnen lid worden. Samen maken we Haren duurzaam.

Jeroen Groothuis
Initiatiefnemer

Wil kennis delen en duurzaamheid een zakelijke basis geven, zodat Harenaars er warm voor lopen.

Ronald Zuidema
Initiatiefnemer

Wil de idealen onder de aandacht van het publiek brengen en lokale partijen samenbrengen.

Hoe word ik lid?


Je wordt lid door het aanmeldingsformulier in te vullen en de eerste bijdrage te voldoen. Vervolgens kun je inschrijven op projecten, voorstellen voor projecten doen en als je wil, actief in de coöperatie meedoen.

Aantal leden: 57

Inschrijving panelen
Zonnedak Kluswijs Haren

99%

Inschrijving Polycultuur
Zonnepark De Mikkelhorst

93%

Aanmelden nieuwsbrief Duurzaam Haren

Aanhef (verplicht)
De heerMevrouw