ENERGIE OPWEKKEN

door Duurzaam Haren

ENERGIE BESPAREN

door Duurzaam Haren

Samen maken we Haren duurzaam


Op 11 januari 2017 is Duurzaam Haren formeel van start gegaan. Het doel van de coöperatie is even eenvoudig als ambitieus: van Haren en omstreken een volledig duurzame regio maken.

Duurzaamheid is van en voor iedereen

Je huishouden of organisatie duurzaam inrichten is goed voor alles en iedereen; daarvan hoeven we vrijwel niemand meer te overtuigen. Maar hoe je dat doet, daar zijn nog veel vragen over. Duurzaam Haren gaat helpen om die vragen te beantwoorden en de kansen om te zetten in acties en projecten.

De coöperatie is van en voor iedereen

Duurzaam Haren heeft bewust gekozen voor de coöperatieve vereniging als organisatie-vorm. Die is namelijk maximaal transparant en volledig democratisch: de leden bepalen wat er gebeurt, en de leden delen in het resultaat.

Iedereen in Haren en omstreken die de doelstelling onderschrijft, kan lid worden. Leden dragen bij aanmelding € 50,- bij, bedrijfsleden € 150,-.  De bijdrage is geen contributie, maar een inleg in het kapitaal van de stichting. Vanaf het tweede jaar van lidmaatschap vragen we een bescheiden contributie. Winstdeling vindt plaats op basis van je aandeel in de coöperatie. Alle leden hebben 1 stem in de algemene vergadering.

Recente projecten

Laatste nieuws

Glimmen aardgasvrij

Een verlag van de inloopavond 'Glimmen aardgasvrij' in de Groenenberg op 26 juni. Bij deze avond was Duurzaam Haren aanwezig. Samen met circa 120 andere inwoners van Glimmen is er belangstelling getoond om een bijdrage geleverd aan het plan ‘Glimmen aardgasvrij’.

Duurzaamheidsmarkt Haren 18 mei – doe één ding anders

Inspiratie om dagelijkse dingen iets duurzamer te doen. Op vrijdag 18 mei organiseert coöperatie Duurzaam Haren op het Raadhuisplein haar eerste duurzaamheidsmarkt. Tussen 14:00 uur en 20:00 uur bruist het van energie in het centrum van Haren.

Inschrijving Duurzaamheidsmarkt 18 mei

Duurzaam Haren wil de inwoner inspireren om dagelijkse dingen iets duurzamer te doen. Daarvoor wil Duurzaam Haren de eerste Duurzaamheidsmarkt organiseren tijdens de Harense weekmarkt op vrijdagmiddag 18 mei tussen 14:00 en 20:00 uur.

Veel belangstelling voor informatiemarkt

Op zaterdag 24 maart organiseerden het Energieloket en Transition Town Haren een Energie Informatiemarkt in de Mellenshorst. Duurzaam Haren presenteerde zich hier met andere regionale bedrijven om allerlei mogelijkheden voor het verduurzamen van de eigen woning. Wethouder Michiel Verbeek opende de markt.

Lokale duurzame initiatieven

Hans Wubbolts
Penningmeester

Eigenaar van Document Solutions Groep en begaan met duurzame printoplossingen

Ronald Zuidema
Penningmeester

Wil de idealen onder de aandacht van het publiek brengen en lokale partijen samenbrengen.

Menno Visser
Secretaris

Werkzaam bij gemeente Oldambt en zeer begaan met duurzaamheid

Jelle Gernaat
Bestuurslid

Marketing strateeg en specialist in asset management

Over Duurzaam Haren

Duurzaam Haren is een zelfstandige Harense coöperatie die ernaar streeft om Haren energie neutraal en CO2 arm te maken door te investeren in duurzame energie en groene projecten.  De winst komt ten goede aan de leden en wordt zo veel mogelijk opnieuw geïnvesteerd in lokale duurzame of maatschappelijk betrokken initiatieven.

  • De coöperatie fungeert als platform voor kennisuitwisseling en als projectorganisatie voor haar leden.
  • De coöperatie stimuleert de lokale economie en sociale cohesie van gemeente Haren.
  • De coöperatie ondersteunt gemeente Haren in haar duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor de Particulier

Verduurzamen van eigen woning, deelname in opwekking van energie, besparen


Voor Bedrijven

Verduurzamen van het vastgoed, hoger rendement op eigen vermogen, deelname in de realisatie van duurzame projecten.


Voor Verenigingen

Verduurzamen van een flat of verenigingsgebouw d.m.v. een zonnedak, warmtepomp, etc. voor opwekking en/of distributie.


Duurzaam Haren is een lokale coöperatieve vereniging, opgezet door en voor Harenaars. Alle inwoners en in Haren gevestigde ondernemers kunnen lid worden. Samen maken we Haren duurzaam.

Jeroen Groothuis
Initiatiefnemer

Wil kennis delen en duurzaamheid een zakelijke basis geven, zodat Harenaars er warm voor lopen.

Ronald Zuidema
Initiatiefnemer

Wil de idealen onder de aandacht van het publiek brengen en lokale partijen samenbrengen.

Hoe word ik lid?


Je wordt lid door het aanmeldingsformulier in te vullen en de eerste bijdrage te voldoen. Vervolgens kun je inschrijven op projecten, voorstellen voor projecten doen en als je wil, actief in de coöperatie meedoen.

Aantal leden: 57

Reservering panelen
Zonnedak KlusWijs Haren

99%

Aanmelden nieuwsbrief Duurzaam Haren

Aanhef (verplicht)
De heerMevrouw