Over Duurzaam Haren

Op 11 januari 2017 is de coöperatie Duurzaam Haren formeel van start gegaan onder de naam Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A. Het doel van Duurzaam Haren is even eenvoudig als ambitieus: van Haren en omstreken een volledig duurzame regio maken. Hoe dat kan, wordt op dit moment uitgewerkt in een ondernemingsplan.

Duurzaamheid is van en voor iedereen

Je huishouden of organisatie duurzaam inrichten is goed voor alles en iedereen; daar hoeven we vrijwel niemand meer van te overtuigen. Maar hoe je dat doet, daar zijn nog veel vragen over. Duurzaam Haren gaat helpen om die vragen te beantwoorden en om de mogelijkheden om te zetten in actie en projecten. We helpen mensen en organisaties om duurzame meters te maken en gaan zelf projecten opzetten als voorbeeld en versnelling.

De coöperatie is van en voor iedereen

Duurzaam Haren heeft bewust gekozen voor de coöperatieve vereniging als organisatie-vorm. Die is namelijk maximaal transparant en volledig democratisch: de leden bepalen wat er gebeurt, en de leden delen in het resultaat.

Iedereen in Haren en omstreken die de doelstelling onderschrijft, kan lid worden. Leden dragen bij aanmelding € 50,- bij, bedrijfsleden € 150,-.  De bijdrage is geen contributie, maar een inleg in het kapitaal van de stichting. Vanaf het tweede jaar van lidmaatschap vragen we een bescheiden contributie. Winstdeling vindt plaats op basis van je aandeel in de coöperatie. Alle leden hebben 1 stem in de algemene vergadering.

Wat gaan we doen

Duurzaam Haren zet in op een brede verduurzaming van onze regio. Dat betekent natuurlijk dat we duurzame energie gaan opwekken, met zon, misschien wind en biomassa. Maar we kijken ook naar mogelijkheden voor duurzame voedselproductie, vervoer, economie en zorg.

De eerste projectvoorstellen worden inmiddels besproken en binnenkort kunnen we daar al meer over vertellen.

Wie gaan dat doen?

De kar is in beweging gezet door de initiatiefnemers Jeroen Groothuis en Ronald Zuidema. Zij hebben een projectgroep bij elkaar gebracht van zeven mensen, waaruit een oprichtingsbestuur is gevormd. Dat zijn:

Bestuur:

  • Michiel Verbeek – voorzitter.
  • Ronald Zuidema – penningmeester
  • Menno Visser – secretaris
  • Jelle Gernaat – bestuurslid
  • Wout Veldstra – bestuurslid
  • Hans Westra – bestuurslid

Ondersteuning:

  • Sietze Bottema