Opwekken

Duurzame energie opwekken

Het opwekken van duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan.

Steeds meer mensen kiezen in Nederland bijvoorbeeld voor zonne-energie. Ook voor gemeente Haren is dat een goede ontwikkeling. Je verlaagt hierdoor je energierekening! En bij de productie van zonne-energie maak je niet langer gebruik van de opgewekte energie door kolencentrales.

Wil je zonnepanelen op je dak? Is je dat niet geschikt voor zonnepanelen, dan kun je meedoen aan collectieve initiatieven zoals een gezamenlijke zonneweide. Of meld jou idee voor een project.