Nieuws

Actueel nieuws voor de verduurzaming van Haren

Gedeputeerde Nienke Homan reikt startsubsidie uit

Op 23 januari ontving het bestuur van Coöperatie Duurzame Regio Haren een waardevolle cheque van € 6.670 uit handen van gedeputeerde Nienke Homan. De cheque is als ondersteuning voor de realisatie van een zonnedak op het gebouw van Kluswijs Haren.

Startsubsidie Lokale Energietransitie

Duurzaam Haren ontvangt startsubsidie "Lokaal Energie Voorwaarts" van gedeputeerde Nienke Homan voor energie-initiatief Zonnedak Formido/Kluswijs Haren

Formido start verduurzaming Haren

Haren gaat verduurzamen. Formido Haren ondertekent intentieovereenkomst duurzame energieopwekking. Het plan is de realisatie van een zonnedak met 400 zonnepanelen, goed voor groene energie voor 40 huishoudens.

Haren wil en kan verduurzamen

Eindpresentatie van de onderzoeksvragen door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in opdracht van Duurzaam Haren uitgewerkt.

Oproep: straatambassadeurs gezocht

Wie wil Straatambassadeur van Duurzaam Haren worden? Straatambassadeurs zijn het aanspreekpunt van Duurzaam Haren in hun buurt en maken hun buren en straatgenoten enthousiast om ook lid te worden en actief mee te werken aan een duurzaam Haren.

Eerste leden melden zich aan

Tijdens de Duurzaamheid netwerkbijeenkomst van Ondernemend Haren op dinsdag 22 november 2016 met gastcollege van Niels Faber hebben zich 7 aspirant leden zich aangemeld bij... Read More

De eerste presentatie

Op donderdagavond 12 mei 2016 was de eerste startpresentatie in het gemeentehuis. De ambitie en mogelijk duurzaamheidsprojecten werden gepresenteerd.

Het begin

Tijdens de Duurzaamheidsavond op 31 maart 2016 was er een warme belangstelling voor het onderwerp "Harense energie coöperatie"