Nieuws

Actueel nieuws voor de verduurzaming van Haren

Voortvarende start inschrijving Polycultuur Zonnepark

Coöperatie Duurzaam Haren, Stichting De Mikkelhorst en ingenieursbureau ROM3D zijn verheugd met de warme belangstelling uit de gemeente Haren voor dit unieke project: de realisatie van Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst. Hiervoor zijn enkele belangrijke stappen gezet door de initiatiefnemers. Inmiddels heeft de gemeente Haren de omgevingsvergunning verleend en is de SDE Subsidie aangevraagd.

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op dinsdagavond 30 oktober 2018 hield Duurzaam Haren een extra ledenvergadering. Het bestuur legde een viertal te nemen besluiten voor inzake de ontwikkeling van het project Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst. De toestemming van de leden was noodzakelijk voor het nemen van vervolgstappen.

Bomenverkoop Voedselbos gestart

Eerste rooidag staat gepland in november. Op zaterdag 29 september was er een open dag in het Voedselbos te Glimmen. Meer dan 50 mensen kwamen één of meer bomen uitzoeken voor een koopje. Er zijn 250 bomen gereserveerd. Die zullen vanaf half november gerooid worden voor afhaling.

Extra Algemene Ledenvergadering 30-10-2018

Extra Algemene Ledenvergadering 30-10-2018. Hierbij roepen wij de leden op voor een algemene ledenvergadering van Duurzaam Haren. De vergadering heeft één agendapunt. Namelijk de besluitvorming Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst.

Inschrijving Polycultuur Zonnepark geopend

Reserveer certificaten voor Polycultuur Zonnepark. Investeren in zonnepanelen voor onze groene parel Zorgboerderij De Mikkelhorst. Reserveer je optie voor certificaten om het Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst... Read More

Wachtlijst Zonnedak Kluswijs

Na de goed bezochte informatiebijeenkomst in juni hebben zich nu vele geïnteresseerden gemeld voor het project “Zonnedak Kluswijs”. Met als resultaat dat het totaal aantal van 380 zonnepanelen is geclaimde door potentiële deelnemers.

Vervolg initiatief Glimmen Aardgasvrij

Onlangs heeft een diverse groep Glimmenaren een vervolg gegeven aan het initiatief Glimmen Aardgasvrij. In deze vervolg bijeenkomst hebben ze samen gekeken naar de samenstelling van de beweging, naar de reden van organisatie en hebben ze korte- en lange termijn wensen vastgesteld. Een prachtig begin!

Voedselbos bomenactie

Stichting Voedselbos te Glimmen is begonnen met hun uitwerking van het plan om een 'Voedselbos' te ontwikkelen op een voormalige boomkwekerij. Echter, eerst zullen ze een andere plek moeten vinden voor de 3000 kwekerijbomen die nu nog op het perceel staan.

Glimmen aardgasvrij

Een verlag van de inloopavond 'Glimmen aardgasvrij' in de Groenenberg op 26 juni. Bij deze avond was Duurzaam Haren aanwezig. Samen met circa 120 andere inwoners van Glimmen is er belangstelling getoond om een bijdrage geleverd aan het plan ‘Glimmen aardgasvrij’.

Duurzaamheidsmarkt Haren 18 mei – doe één ding anders

Inspiratie om dagelijkse dingen iets duurzamer te doen. Op vrijdag 18 mei organiseert coöperatie Duurzaam Haren op het Raadhuisplein haar eerste duurzaamheidsmarkt. Tussen 14:00 uur en 20:00 uur bruist het van energie in het centrum van Haren.

Inschrijving Duurzaamheidsmarkt 18 mei

Duurzaam Haren wil de inwoner inspireren om dagelijkse dingen iets duurzamer te doen. Daarvoor wil Duurzaam Haren de eerste Duurzaamheidsmarkt organiseren tijdens de Harense weekmarkt op vrijdagmiddag 18 mei tussen 14:00 en 20:00 uur.

Veel belangstelling voor informatiemarkt

Op zaterdag 24 maart organiseerden het Energieloket en Transition Town Haren een Energie Informatiemarkt in de Mellenshorst. Duurzaam Haren presenteerde zich hier met andere regionale bedrijven om allerlei mogelijkheden voor het verduurzamen van de eigen woning. Wethouder Michiel Verbeek opende de markt.

Informatiebijeenkomst polycultuurpark

De stichting Ecologische Boerderij de Mikkelhorst heeft samen met ingenieursbureau ROM3D en Coöperatie Duurzaam Haren een plan ontwikkeld voor een polycultuurpark. D.w.z. een combinatie van zonnepanelen,... Read More

Gedeputeerde Nienke Homan reikt startsubsidie uit

Op 23 januari ontving het bestuur van Coöperatie Duurzame Regio Haren een waardevolle cheque van € 6.670 uit handen van gedeputeerde Nienke Homan. De cheque is als ondersteuning voor de realisatie van een zonnedak op het gebouw van Kluswijs Haren.

Startsubsidie Lokale Energietransitie

Duurzaam Haren ontvangt startsubsidie "Lokaal Energie Voorwaarts" van gedeputeerde Nienke Homan voor energie-initiatief Zonnedak Formido/Kluswijs Haren

Formido start verduurzaming Haren

Haren gaat verduurzamen. Formido Haren ondertekent intentieovereenkomst duurzame energieopwekking. Het plan is de realisatie van een zonnedak met 400 zonnepanelen, goed voor groene energie voor 40 huishoudens.

Haren wil en kan verduurzamen

Eindpresentatie van de onderzoeksvragen door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in opdracht van Duurzaam Haren uitgewerkt.

Oproep: straatambassadeurs gezocht

Wie wil Straatambassadeur van Duurzaam Haren worden? Straatambassadeurs zijn het aanspreekpunt van Duurzaam Haren in hun buurt en maken hun buren en straatgenoten enthousiast om ook lid te worden en actief mee te werken aan een duurzaam Haren.

Eerste leden melden zich aan

Tijdens de Duurzaamheid netwerkbijeenkomst van Ondernemend Haren op dinsdag 22 november 2016 met gastcollege van Niels Faber hebben zich 7 aspirant leden zich aangemeld bij... Read More

De eerste presentatie

Op donderdagavond 12 mei 2016 was de eerste startpresentatie in het gemeentehuis. De ambitie en mogelijk duurzaamheidsprojecten werden gepresenteerd.

Het begin

Tijdens de Duurzaamheidsavond op 31 maart 2016 was er een warme belangstelling voor het onderwerp "Harense energie coöperatie"