Nieuws

Mikkelhorst Haren Groningen Polycultuur Zonnepark

Verslag informatiebijeenkomst Polycultuur Zonnepark

Buurthuis De Mellenshorst, 7 maart 2018

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het samenwerkingsverband, dat zich bezig houdt met de realisatie van een polycultuur-zonnepark op het terrein van De ecologische zorgboerderij De Mikkelhorst. De samenwerkende partijen: De Mikkelhorst, Coöperatie Duurzaam Haren en ingenieursbureau Rom3D, hebben zich tijdens deze voorlichtingsavond gepresenteerd als partners in het project, omdat men het van groot belang acht dat omwonenden en andere betrokkenen in een zeer vroeg stadium betrokken worden bij de planvorming.

Meervoudig grondgebruik, transitie naar duurzaam, productie, samen profiteren

Wethouder Michiel Verbeek opende deze informatieavond met de gemeentelijke visie op duurzaamheidsbeleid. Ook liet hij weten dat de gemeente en de provincie het Mikkelhorstproject van harte ondersteunen. Vervolgens hebben de vertegenwoordigers van de partners hun aandeel daarin toegelicht. Achtereenvolgens kwamen aan het woord: Geert Naber, Algemeen Manager van de Mikkelhorst, over het ontstaan van het idee en over de betrokkenheid en de bedrijfsmogelijkheden van de zorgboerderij. Hans Wubbolts, voorzitter van de Coöperatie Duurzaam Haren, over dit project als onderdeel van het verduurzamen van de gemeente Haren. Tenslotte Willem Rienks, directeur van Rom3D , over hoe het polycultuur Zonnepark er in werkelijkheid zou kunnen gaan uitzien.

Bezoekers, wandelen, spelen, begrazen, oogsten, werken

Na de pauze was het woord aan de genodigden, omwonenden, andere belangstellende inwoners van Haren en vertegenwoordigers van de politiek; 70 personen in totaliteit. Aan het forum, bestaande uit de genoemde inleiders en vanuit de gemeente Yvette van Dijk, werden tal van vragen voorgelegd, die zich uitstrekten over de vele verschillende facetten die aan de orde komen bij een dergelijk plan.

Er werd geïnformeerd naar de gevolgen voor de omwonenden. Belangstelling was er ook voor de inpassing in het landschap en voor de gevolgen voor flora en fauna. Gevraagd werd ook naar de mogelijkheden van participatie en het rendement.

Aanwezigen stelden kritische vragen, anderen gaven blijk van instemming. Daardoor ontstond een evenwichtige discussie, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vervolg, want er moet nog het een en ander gebeuren voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd.

De organisatoren van deze bijeenkomst kijken tevreden terug op deze bijeenkomst, die veel belangrijke gegevens heeft opgeleverd, die zeker van invloed kunnen zijn op de toekomstige ontwikkelingen.

Download hieronder de presentaties