Informatiebijeenkomst Zonnedak Kluswijs Haren

Zonnedak Kluswijs Haren

Goed bezochte informatie- bijeenkomst Kluswijs Haren

Op dinsdagavond 26 juni waren 27 geïnteresseerden aanwezig bij de voorlichtingsbijeenkomst over het Kluswijs project van Duurzaam Haren. 

Tijdens deze bijeenkomst in de “huiskamer” de KW Wonen afdeling van Kluswijs Haren presenteerde voorzitter Hans Wubbolts de stand van zaken met daarbij een toelichting. Van de deelnemers kwamen vooral vragen over de financiële en technische aspecten. De financiële aspecten werden toegelicht door Sietze Bottema aan de hand van een voorbeeldberekening en Erwin Lanting van Lanting Technische Installaties beantwoordde de technisch vragen.

Aanvullende informatie

Aantal gereserveerde zonnepanelen 

Op dit moment zijn 85% van de 380 zonnepanelen gereserveerd. In de komende maanden proberen we de overige 15% te “verkopen”. Als dat lukt kunnen we in september een besluit nemen om werkelijk te starten. 

Vervolgstappen

Daarna zullen de volgende stappen genomen worden:

  • oprichten subcoöperatie met een bestuur; 
  • sluiten van een overeenkomst met Kluswijs; 
  • sluiten van overeenkomsten met de deelnemers;
  • sluiten van een overeenkomst met energieleverancier Energie VanOns; 
  • postcoderoos regeling aanvragen bij de belastingdienst; 
  • opdracht geven aan Lanting voor het plaatsen van zonnepanelen.

Video-impressie