Aardgasvrij Glimmen

Aardgasvrij Glimmen

Glimmen aardgasvrij

Onderstaande tekst is een verlag van de inloopavond ‘Glimmen aardgasvrij’ op 26 juni. Bij deze avond was Duurzaam Haren aanwezig.

Het is alweer bijna twee weken geleden dat we elkaar ontmoet hebben tijdens de inloopavond over ‘Glimmen aardgasvrij’ in de Groenenberg. Blij verrast waren wij met de hoge opkomst en de positieve energie wat u meebracht. Samen met circa 120 andere inwoners van Glimmen heeft u uw belangstelling getoond en een bijdrage geleverd aan het plan ‘Glimmen aardgasvrij’.

Na deze energieke avond op 26 juni hebben wij niet stilgezeten. In de opvolgende dagen hebben we uw input verwerkt in het definitieve plan van aanpak. Op 29 juni hebben we onze aanvraag ingediend bij het ministerie van BZK. In de bijlage treft u de ingediende aanvraag ‘Glimmen aardgasvrij’. Nu is het duimen en wachten tot 1 oktober wanneer we horen of Glimmen in aanmerking komt voor een bijdrage van het Rijk.

Echt afwachten zullen we echter niet. Zoals we eerder ook al hebben aangegeven gaan we hoe dan ook door met onze ambitie om Glimmen van het aardgas af te krijgen. Vooral nu we hebben gemerkt hoeveel enthousiasme er is onder de Glimmenaren. Hopelijk doen we dit samen met u! Daarom willen we u alvast van harte uitnodigen voor de vervolgbijeenkomst op 16 oktober van 19.30-22.00 uur in de Groenenberg. Tijdens deze bijeenkomst willen we met zoveel mogelijk inwoners van Glimmen aan de slag om de plannen voor een aardgasvrij Glimmen verder uit te werken. Rond deze tijd zal ook bekend zijn of onze aanvraag is goedgekeurd en Glimmen kan rekenen op een bijdrage van het Rijk. Definitieve uitnodiging voor deze avond kunt u na de zomer verwachten.

Daarnaast organiseren Grunneger Power, Duurzaam Haren en Buurkracht nog een tweetal bijeenkomsten op 26 juli en op 13 september voor degene die specifiek hebben aangegeven meer te willen weten over het organiseren van een burgerbeweging en/of hebben aangegeven graag meer betrokken te willen zijn.

Uitvoeringsplan Gemeente Haren

Klik hier en download het uitvoeringsplan “Glimmen aardgasvrij”