Nieuws

Extra Algemene Ledenvergadering 30-10-2018

Hierbij roepen wij de leden op voor een algemene ledenvergadering van Duurzaam Haren. De vergadering heeft één agendapunt. Namelijk de besluitvorming voor Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst.

Het bestuur van Duurzaam Haren stelt aan de leden voor de volgende besluiten goed te keuren:

  1. om een BV op te richten met als aandeelhouders Duurzaam Haren en ROM3D (of Willem Rienks privé), waarbij Duurzaam Haren de meerderheid van de aandelen heeft en waarbij beide aandeelhouders een bestuurder aan kunnen wijzen;
  2. de voorfinanciering (= kosten die gemaakt worden vóór er zekerheid is over het doorgaan van het project) te begroten op ongeveer € 17.000,-;
  3. in te stemmen met het aangaan van een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Haren en de BV;
  4. in te stemmen met het aangaan van een overeenkomst tussen Greencrowd en de BV voor het organiseren van crowdfunding;
  5. in te stemmen de afspraken tussen De Mikkelhorst, ROM3D en Duurzaam Haren volgens het document “Belangen van de samenwerkende partijen: de Mikkelhorst, ROM3D en Duurzaam Haren”.

De vergadering vindt plaats bij De Mikkelhorst (Klaverlaan 37, 9753 BZ Haren) op dinsdag 30 oktober om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19:30 uur. De stukken zullen ter inzage liggen op locatie.

Graag vernemen wij van u of u van plan bent te komen.

Aanhef (verplicht)
Mevr.Dhr.