Nieuws

Duurzaam Haren heeft hulp nodig

Duurzaam Haren heeft hulp nodig

Duurzaam Haren bestaat nog maar een half jaar en toch hebben we het 50ste lid al kunnen inschrijven! We verwachten dan ook dit jaar minimaal 150 leden te boeken. Dat niet in de laatste plaats door de aangaan van overeenkomsten met Formido Haren en met vv Gorecht en overige verenigingen op sportpark de Koepel. Deze overeenkomsten zijn aangegaan om projecten voor zonnedaken op te starten. Hierbij onderzoeken wij de mogelijkheden van SDE-subsidie en Postcoderoos constructies voor onze leden.

Ook zijn wij al geruime tijd in gesprek met Zorgboerderij De Mikkelhorst over de ontwikkeling van een unieke polycultuur zonnepark en met de gemeente Haren over het plaatsen van zonnepanelen op gemeentepanden. Als actief lid van de Harense gebiedstafel spannen wij ons in om de energietransitie in onze gemeente te versnellen. Tenslotte willen wij dit jaar een Duurzaamheidsmarkt organiseren en twee voorlichtingsbijeenkomsten met wervingscampagnes organiseren.

Bij al deze activiteiten hebben wij beslist hulp nodig. Wij zitten te springen om technische en organisatorische kennis en capaciteit om projectteams op te zetten. Ook het bestuur (nu 3 leden) kent vacatures en ziet graag versterking aan boord komen.

Wij nodigen geïnteresseerden daarom graag uit zich aan te melden bij een van onderstaande bestuursleden of klik hier om je vragen per email te sturen.

Met vriendelijke groet,
Duurzaam Haren

Hans Wubbolts (voorzitter a.i.) 06 4261 6667
Ronald Zuidema (penningmeester a.i.) 06 1304 5086
Jelle Gernaat (bestuurslid) 06 5363 2226