De eerste presentatie

De eerste presentatie van de ambitie en mogelijke projecten om Haren te verduurzamen.

De eerste presentatie

Coöperanten gezocht voor ‘Haren in Zon’.  Hierbij nodigt Haren in Zon Harense inwoners, bedrijven en organisaties uit voor de startpresentatie van Haren in Zon in het gemeentehuis op donderdagavond 12 mei vanaf 19:30 uur.

De op te richten coöperatie Haren in Zon heeft de ambitie om de lokale economie te stimuleren en de sociale cohesie te versterken met behulp van Harense coöperanten, waarmee rendabele duurzame (energie)voorzieningen worden gecreëerd zodat gemeente Haren volledig verduurzaamd wordt en blijft.

De droom van Haren in Zon is een energieneutraal gemeente Haren. Vragen en wil je weten hoe? Kom dan naar de startpresentatie. Participeer, investeer maak Haren energie neutraal.

Haren in Zon in een initiatief van Jeroen Groothuis en Ronald Zuidema en wordt gefaciliteerd door wethouder M. Verbeek.